OPŁATY

Opłaty

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Miesięczna składka członkowska (dotyczy osób uczęszczających na zajęcia karate). Liczba zajęć w ciągu miesiąca waha się od 4 zajęć do 9 zajęć, w zależności od miesiąca, ferii zimowych i dni świątecznych. Miesięczna składka członkowska jest to stała kwota, wyliczona na podstawie średniej liczby zajęć w poszczególnych miesiącach w ciągu roku dla jednej grupy. Składkę uiszczamy do 10 tego każdego miesiąca kalendarzowego.

Od 1 września 2019 roku składka członkowska w klubie wynosi 100 zł.

Okres wakacyjny (lipiec i sierpień) tzw. postojowy składka wynosi 40 zł za dwa m-c.

Pojedynczy trening w klubie wynosi 30 zł.

Wszyscy trenujący w klubie maja obowiązek posiadać aktualne badania.

GÓRA